Dopuszczalność klauzul największego uprzywilejowania (KNU) na platformach bookingowych w prawie konkurencji

Journal Title: Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem - Year 2016, Vol 8, Issue 4

Abstract

Klauzule KNU często są stosowane na rynkach zależnych od platform internetowych,gdzie sprzedawca jest obowiązany oferować swój towar na najlepszych warunkach. Z perspektywy prawa konkurencji klauzule te rodzą kontrowersje. W przeszłości sądy uznawały takie klauzule za restrykcyjne porozumienia wertykalne skutkujące nadużyciem pozycji dominującej na rynku właściwym. Na podstawie takich wyroków niniejszy artykuł bada wpływ ekonomiczny tych klauzul nakonkurencję oraz ich dopuszczalność.<br/><br/>

Authors and Affiliations

Rstislav Funta

Keywords

Related Articles

Kilka uwag odnośnie regulacji umów deweloperskich

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki umów deweloperskich, które odgrywają coraz większą role w obrocie prawnym z uwagi na dynamicznie rozwijający się rynek obrotu nieruchomościami. Artykuł zwiera zarówno podsumowanie o...

Spór Allana Blooma i Marthy Nussbaum o model kształcenia ogólnego a edukacja prawnicza

Tekst stanowi kontekstową analizę myśli dotyczących edukacji ogólnej dwóch współczesnych filozofów – Alana Blooma i Marthy Nussbaum – oraz omawia możliwość praktycznej ich realizacji na gruncie polskiej edukacji prawnicz...

On The Comprehensive Regulation of the Sphere of Public Documents in Poland

This paper offers an analysis of a draft bill on Public Documents together with implementing acts. It focuses, in particular, on the key regulations concerning the list of public documents and their classification, on th...

[b]Rejestracja dóbr własności przemysłowej w świetle prawa polskiego[/b]

W polskim piśmiennictwie prawniczym nie ma pogłębionych rozważań dotyczących rejestracji dóbr własności przemysłowej. Z uwagi na wymóg rejestracji w zakresie ochrony dóbr własności przemysłowej niezbędne stało się wskaza...

Download PDF file
  • EP ID EP210518
  • DOI 10.7206/kp.2080-1084.129
  • Views 24
  • Downloads 0

How To Cite

Rstislav Funta (2016). Dopuszczalność klauzul największego uprzywilejowania (KNU) na platformach bookingowych w prawie konkurencji. Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 8(4), 40-47. https://www.europub.co.uk/articles/-A-210518